Spolupráce

Jsme si vědomi toho, že dnešní mateřská škola zdravému vývoji dítěte prospívá a je otevřena rodině.

Cílem naší spolupráce bude partnerství a vzájemný respekt. Znamená to možnost přímé aktivní účasti ve vzdělávání, od krátké návštěvy až po celodenní pobyt. Úkolem školy bude vytvořit společně dohodnutá pravidla takového pobytu (nabídka, přání, dohoda, dodržení dohody), vstřícnou komunikací tak navazovat na výchovu v rodině.

 

Spolupráce s rodinou:

 

 • každodenní individuální spolupráce s rodiči dětí, poskytování informací, společný postup pedagogických pracovnic a rodičů
 • možnost konzultace případných výchovných a ostatních problémů s učitelkami nebo vedoucí učitelkou na základě domluvy v odpoledních hodinách
 • plné a nezkreslené informování rodičů o veškerém dění v MŠ, které se týká rodičů a jejich dětí prostřednictvím nástěnek a webových stránek
 • otevření školy rodičům – zapojení rodičů do her a činností jejich dětí, možnost podílet se na realizaci společných akcí a projevit své nápady a iniciativu, spolurozhodování rodičů o důležitých otázkách týkajících se dění v MŠ
 • příprava a realizace besed s odborníky (školní zralost, zdravý životní styl apod.)
 • poskytování odborného poradenství v oblasti předškolní výchovy prostřednictvím odborné literatury, možnosti zapůjčení odborné literatury, možnosti sledovat články v odborných časopisech (Informatorium, Rodina a škola, Děti a my)

 

Spolupráce s dalšími partnery:

 • Hvězdárna – akce a přednášky    
 • Městské divadlo Prostějov – divadelní představení v rámci předplatného
 • Muzeum – akce a výstavy
 • Kulturní agentura J. Lazara – divadelní představení v kině Metro
 • ZUŠ hudební obor – výběr talentů, projekt „Děti dětem“
 • Sportcentrum – sportovní akce a aktivity
 • Ekocentrum IRIS – ekologické výukové programy, které tematicky doplňují ŠVP
 • Solná jeskyně – ozdravný pobyt
 • Státní a městská policie – exkurze a besedy
 • Hasiči a vojáci – besedy a  návštěva přehlídek činnosti