Platby

Prosím rodiče, aby při úhradě školného a stravného převodem z účtu, zapsali správný variabilní symbol a aby do kolonky "zpráva pro příjemce" napsali jméno dítěte (ne rodičů!).